Prime Education Sweden logo

 

Prime Education Sweden är ett nätverk och en internationell plattform som arbetar för att främja utbildningsfrihet i enlighet med Europakonventionen, FN:s deklarationer och internationella styrdokument om mänskliga rättigheter

Se följande 2 artiklar:

Prime´s samarbetsorganisation i Europa: http://oidel.org/

Ruth Nordström, jurist, ordförande SHRL, tillsammans med Hans Gabre, Bo Nyberg och Lars Brandström från Kristna Friskolerådet vid seminarium om utbildningsfrihet i FN i Genéve i april 2015.

Ruth Nordström, jurist, ordförande SHRL, tillsammans med Hans Gabre, Bo Nyberg och Lars Brandström från Kristna Friskolerådet vid seminarium om utbildningsfrihet i FN i Genéve i april 2015.

Anslut till nätverket

Ja, vi vill ansluta till nätverket och den internationella plattformen för utbildningsfrihet:

Medlemsavgift:
Huvudman / skola: 1900 kr / år
Förälder / familj: 190 kr / år